Home » Branches » Evenementen

Professionele Wi-Fi op je
evenement

Tijdens een event wil je graag een goed en stabiel draadloos netwerk zodat iedereen vlot. De noodzaak van het draadloos netwerk kan sterk verschillend zijn. Met een goed en veilig draadloos netwerk kan je de klanten ervaring verbeteren of kan je ervoor zorgen dat het personeel zijn taken kan uitvoeren.

Een sterk Wi-Fi netwerk is belangrijk voor je evenement.

Om je mobiele betaalpunten vlot te laten werken is een draadloos netwerk van uitermate belang. Deze mobiele betaalpunten zijn zeer belangrijk en moeten we daarom afschermen. Met een goed ontwerp van het draadloos netwerk, kunnen we ervoor zorgen dat deze mobiele betaalpunten veilig en vlekkeloos kunnen werken.

Voor bezoekers van het event is een draadloos netwerk onderdeel van de beleving van het event. Via het draadloos netwerk kunnen bezoekers gebeurtenissen vastleggen en delen met vrienden over het draadloos netwerk. Omdat bij een evenement een groot aantal toestellen tegelijk verbonden zijn, is een ontwerp voor hoge densiteit van ultiem belang.

AHFIBIT kan dit ontwerp voor hoge densiteit en veiligheid opbouwen samen met jou. Dit kan een tijdelijke installatie zijn of permanent afhankelijk van de locatie.

170 MB/s

Wi-fi snelheid

+53%

Snelheidswinst

99,997%

Wi-fi uptime

Professionele Wi-Fi op je evenement of festival

WI-FI Site Survey

Een wireless site survey is een analyse van de omgeving waarin het draadloos netwerk geïnstalleerd dient te worden. Het legt de storende factoren in kaart en biedt de beste oplossingen om een optimale gebruikerservaring te bekomen.

WI-FI Site Survey is inclusief

  • Professionele meting of vooronderzoek
  • Security issues in je wi-fi netwerk
  • WIFI dekking analyse
  • Opportuniteiten voor een beter netwerk
  • Beste strategie en oplossingen

Voordelen van professionele wi-fi voor jou event

Met een professioneel draadloos netwerk voor je event kan je zorgeloos al je gebruikers tegelijk op het draadloos netwerk toelaten zodat iedereen kan deelnemen aan het event. Hetzij als medewerker of als bezoeker.

Als we verschillende type gebruikers toe te laten op je draadloos dan is een goede segmentatie belangrijk, zo kunnen we het data verkeer scheiden en kunnen we ongeoorloofde toegang blokkeren.

Professionele Wi-Fi op je evenement of festival

Veelgestelde vragen over wi-fi

Een veel voorkomend probleem is dat het draadloos netwerk traag is. De reden hiervoor is dan dat er teveel gebruikers op eenzelfde access point verbonden zijn waardoor de snelheid sterk verminderd. We willen daarom een ontwerp opmaken zodat we het aantal gebruikers per access point beperken.

Om bezoekers en medewerkers tegelijk toe te laten op een draadloos netwerk dienen we meerdere draadloze netwerk namen te publiceren. Elke netwerk naam heeft zijn eigen toegangscode of portaal om toegang te verkrijgen tot het draadloos netwerk. Achterliggend op het netwerk kunnen we dan dit verkeer verder uitsplitsen in aparte gescheiden tunnels.

Indien je een draadloos netwerk gaat opbouwen voor een event kan je indien de capaciteit het toelaat een draadloze brug bouwen. Op die manier moet je niet naar elk wifi punt een kabel trekken, dan is er enkel een voeding nodig van het elektriciteitsnet. Zo kan je werken in zones en voor elke zone een goed en stabiel draadloos signaal voorzien. Via vaste bekabeling alle wifi punten is altijd beter maar in sommige gevallen moet je toch terug vallen op draadloze bruggen of mesh.

Wi-fi netwerk voor je event laten installeren door AHFIBIT ?

Wil je voor jou event een draadloos netwerk laten opbouwen, dan kan je ons contacteren en bespreken we graag de mogelijkheden met u